สลิปริง

(SLIP RING)

สลิปริงเป็นเครื่องมือสำหรับส่งผ่านกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ที่หมุนอยู่ มีขนาดสวมรูเพลาตั้งแต่ 25 mm และส่งผ่านกระแสไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่ 5 ช่องสัญญาณ โดยทางห้างฯใช้วงแหวนทำจากเงินเพื่อให้ส่งผ่านกระแสไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

***หมายเหตุ***

  • ลูกค้าสามารถสั่งขนาดพิเศษได้ตามต้องการ