ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ.21

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องมืองานทดลองวิจัยทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม รวมไปถึงเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทางด้านอาหารและการเกษตร เครื่องมือและเครื่องจักรต้นแบบ (Prototype Product) และเครื่องจักรเฉพาะทาง (Customized Product)  ให้กับมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำ ร่วมไปถึงบริษัทต่างๆ และกลุ่มผู้ประกอบการ SME ในประเทศไทย

ด้วยประสบการณ์ทำงานมากกว่า 18 ปี และความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน เราห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ.21 จะไม่หยุดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ใช้ได้เครื่องมือเครื่องจักรที่มีคุณภาพ ในราคาที่ยุติธรรม และบริการที่ประทับใจ