เครื่องผ่าไม้

(WOOD SLICING MACHINE)

บริษัท ซันสิริ จำกัด