เครื่องปิ้งหมู (PORK GRILLED MACHINE)

บริษัท แฝดคู่ อิ่มอร่อย จำกัดและ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง