เครื่องทอดแบบสายพาน

(BELT FRYER)

เป็นเครื่องมือที่ใช้ทอดอาหารแบบต่อเนื่อง โดยสายพานจะลำเลียงอาหารลงในกระทะทอด ซึ่งมีฮีตเตอร์หรือเตาแก๊สให้ความร้อนอยู่ด้านล่าง และนำอาหารออกจากกระทะทอดได้อย่างต่อเนื่อง สามารถปรับความเร็วของสายพานทอดได้ เพื่อให้อาหารสุกได้ตามต้องการ

  • โครงสร้างและหม้อทอดทำจากสเตนเลส เกรด 304
  • สายพานลำเลียงทำจากสเตนเลส เกรด 304
  • หน้ากว้างสายพานมีตั้งแต่ 20 ถึง 100 cm
  • มอเตอร์ขับสายพานลำเลียงสามารถปรับความเร็วรอบ
  • ระบบให้ความร้อนด้วยขดลวดความร้อน (Heater) หรือเตาแก๊ส
  • มีหน้าจอแสดงผลอุณหภูมิน้ำมันเป็นตัวเลข

***หมายเหตุ***

  • ลูกค้าสามารถสั่งขนาดได้ตามต้องการ