ไซโคลนเก็บผลิตภัณฑ์

(STORAGE CYCLONE)

 

เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้เก็บผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเบา เช่น ผงแป้ง นมผง เป็นต้น โดยใช้เป็นลมตัวดูดผลิตภัณฑ์เข้ามาไซโคลน ซึ่งผลิตภัณฑ์จะตกลงอยู่ที่ถังใส่ผลิตภัณฑ์ด้านล่าง โดยสามารถนำไปใช้ร่วมกับเครื่องจักรแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ เช่น เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง เป็นต้น หรือใช้ไซโคลนเก็บผลิตภัณฑ์ในการคัดแยกวัสดุที่มีน้ำหนักต่างกัน เช่น ข้าวที่สีแล้วกับเปลือกข้าว ซึ่งไซโคลนทำจากสเตนเลส เกรด 304 มีมอเตอร์พัดลมดูดอากาศเข้าแล้วเป่าออก

***หมายเหตุ***

  • ลูกค้าสามารถสั่งขนาดได้ตามต้องการ