เครื่องพาสเจอร์ไรส์น้ำผักและผลไม้

(Fruit Juice Pasteurizer)

เป็นเครื่องพาสเจอร์ไรส์สำหรับฆ่าเชื้อในน้ำผักและผลไม้ โดยถังด้านบนจะเป็นถังบรรจุวัตถุดิบปล่อยไหลผ่านมาตามท่อสเตนเลส ที่ถูกขดอยู่ภายในถังที่ต้มน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 80 ถึง 95 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิที่ใช้ฆ่าเชื้อจะอยู่ในช่วง 80 ถึง 90 องศาเซลเซียส และค้างไว้เป็นเวลา 15 ถึง 30 วินาที แล้วแต่วัตถุดิบที่นำมาฆ่าเชื้อ ซึ่งเครื่องพาสเจอร์ไรส์นี้มีอุปกรณ์วัดอุณหภูมิน้ำในถังต้มและในวัตถุดิบก่อนที่จะบรรจุ เหมาะสำหรับร้านค้าและธุรกิจ SME

รายละเอียด / รุ่น FJP50 FJP80
โครงสร้างและถัง Stainless steel grade 304
ถังใส่วัตถุดิบ (Liters) 50 80
ถังต้มฆ่าเชื้อ (Liters) 60 90
ระบบให้ความร้อน Gas Heater Gas Heater
กำลังไฟ (Watts) - 6,000 - 9,000
อุปกรณ์แสดงอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ / เทอร์โมคัปเปิ้ลพร้อมหน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข
หัวบรรจุ (ชุด) 1 2
ไฟฟ้า - 1 เฟส 220VAC 50Hz
/
3 เฟส 380VAC 50Hz
- 1 เฟส 220VAC 50Hz
/
3 เฟส 380VAC 50Hz

 

***หมายเหตุ***

  • สามารถสั่งเพิ่มหัวบรรจุแบบนิวเมติกได้ ตั้งปริมาณบรรจุได้
  • สามารถสั่งเพิ่มหัวบรรจุแบบ 4 หัว
  • สั่งเพิ่มระบบจุดแก๊สอัตโนมัติได้