อุปกรณ์วัดแรงบิดของเพลาอำนวยกำลัง

(PTO SHAFT TORQUE TRANSDUCER)

เป็นเครื่องมือสำหรับวัดแรงบิดเพลาอำนวยกำลังมาตรฐานของรถแทรกเตอร์ สามารถประกอบเข้ากับเพลาอำนวยกำลังได้สะดวก ส่งสัญญาณผ่านสลิปริง (Slip ring) แบบ 5 ขั้วต่อทำจากโลหะเงิน