ชุดสาธิตระบบขับเคลื่อนของเครื่องเกี่ยวนวดข้าว

(REAPER DRIVE SYSTEM APPARATUS)

เป็นชุดขับเคลื่อนด้วยระบบน้ำมันสามารถขับขี่ได้เสมือนจริง ออกแบบเพื่อใช้ในการศึกษา สามารถวิเคราะห์ระบบขับเคลื่อนแบบไฮโดรลิกได้ ซึ่งในชุดสาธิตระบบขับเคลื่อนของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวมีคุณลักษณะดังนี้

 • โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นสีกันสนิม
 • ระบบขับเคลื่อนเป็นชนิดขับเคลื่อนด้วยน้ำมัน
 • ล้อขับเป็นชนิคเฟื่องโซ่
 • โซ่ตีนตะขาบสามารถปรับตั้งความตึงของโซ่ได้
 • มีหน้าปัดแสดงความเร็วรอบในการทำงานของเครื่องยนต์
 • ระบบบังคับเลี้ยว เดินหน้าและถอยหลัง ควบคุมโดย Control Value (คันโยก)
 • มี Flow Meter แสดงอัตราการไหลของน้ำมันไฮโดรลิก
 • มี Pressure gauge แสดงแรงดันของน้ำมันไฮโดรลิก
 • ชุดปั้มไฮโดรลิกพร้อมถังน้ำมัน 20 ลิตร
 • ไฮโดรลิกมอเตอร์ 2 ชุด ใช้ขับเคลื่อนเฟื่องโซ่
 • เครื่องยนต์ต้นกำลังเป็นชนิดเบนซิน 4 จังหวะ ขนาด 11 แรงม้า