ชุดวิเคราะห์แรงในระบบตัดและนวดต้นพืช

(REAPER APPARATUS)

 

ชุดวิเคราะห์แรงในระบบตัดและนวดต้นพืช เป็นเครื่องสำหรับจำลองการเกี่ยวข้าว โดยสามารถปรับความเร็วของระบบตัดและนวดต้นพืชได้ อีกทั้งสามารถวัดแรงที่เกิดขึ้นบนเพลาชุดใบมีดตัดต้นพืช อุปกรณ์นวดต้นพืชและอุปกรณ์ต้นกำลัง ซึ่งชุดวิเคราะห์แรงในระบบตัดและนวดต้นพืช มีคุณลักษณะดังนี้

  • โครงสร้างทำจากเหล็กพ่นสีกันสนิม
  • ชุดวิเคราะห์ติดตั้งอยู่บนรางล้อเลื่อนแบบฟันเฟือง
  • ขับเคลื่อนชุดวิเคราะห์ด้วยมอเตอร์เกียร์ ปรับความเร็วรอบด้วยระบบอินเวอร์เตอร์
  • ความกว้างของหน้าตัดใบมีด5 เมตร ความยาวราง 6 เมตร
  • ระยะห่างของอุปกรณ์จับต้นพืช 20 ซม. ระยะห่างระหว่างแถว 20 ซม.
  • ขับเคลื่อนระบบตัดและนวดต้นพืชด้วยมอเตอร์ ปรับความเร็วรอบด้วยระบบอินเวอร์เตอร์
  • มีชุดแสดงและวิเคราะห์แรงในระบบตัดและนวดต้นพืช