ชุดทดลองพาสเจอร์ไรส์เซอร์

(LABARATORY PASTEURIZER)

เป็นชุดพาสเจอร์ไรส์เซอร์ขนาดเล็กใช้ในห้องแลปสำหรับฆ่าเชื้อในน้ำผักและผลไม้ โดยวัตถุดิบจะถูกปั้มผ่านเข้าไปในท่อสเตนเลสขดอยู่ในถังน้ำร้อนด้านในที่อุณหภูมิ 80 ถึง 95 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิที่ใช้ฆ่าเชื้อจะอยู่ในช่วง 80 ถึง 90 องศาเซลเซียส และค้างไว้เป็นเวลา 15 ถึง 30 วินาที แล้วแต่วัตถุดิบที่นำมาฆ่าเชื้อ หลังจากนั้นวัตถุดิบจะไหลออกมาสู่ท่อสเตนเลสที่ขดอยู่ในถังด้านนอกซึ่งจะมีน้ำเย็นไหลวนอยู่ เพื่อให้วัตถุดิบเย็นตัวลง บรรจุหรือตรวจสอบหาเชื้อ ซึ่งในชุดแลปพาสเจอร์ไรส์เซอร์จะประกอบด้วยอุปกรณ์ 3 ส่วน คือ

 • ชุดพาสเจอร์ไรส์เซอร์
  • โครงสร้างทำจากสเตนเลส เกรด 304
  • ถังน้ำ 2 ชั้น ด้านในสำหรับต้มน้ำร้อนขนาด 8 ลิตร ด้านนอกสำหรับให้น้ำเย็นไหลผ่าน
  • ถังด้านในติดตั้งฮีตเตอร์ขนาด 3,000 วัตต์
  • หุ้มฉนวนกันความร้อน
  • ติดตั้งมอเตอร์ขนาด 25 วัตต์ พร้อมใบกวนในถังน้ำร้อน
  • มีรูระบายไอป้องกันแรงความดันเกิน
  • ท่อสเตนเลส เกรด 304 ขดอยู่ในถังน้ำร้อน 1 ชุด
  • ท่อสเตนเลส เกรด 304 ขดอยู่ในถังน้ำเย็น 1 ชุด
  • ท่อสเตนเลสทั้งสองชุดสามารถเชื่อมกันได้
  • ใช้ไฟฟ้า 1 เฟส 220VAC 50Hz
 • ปั้มน้ำวัตถุดิบ
 • เครื่องทำน้ำเย็น (Water Chiller)
  • โครงสร้างทำจากสเตนเลสเกรด 304
  • ถังน้ำเย็นขนาด 50 ลิตร
  • คอยด์ทำความเย็นทำจากทองแดง
  • ปั้มคอมเพรสเซอร์ขนาด 1/2 แรงม้า
  • ใช้น้ำยาทำความเย็นเบอร์ 134-A

***หมายเหตุ***

 • ลูกค้าสามารถสั่งขนาดได้ตามต้องการ