เครื่องอัดตะกอน

(FILTER PRESS MACHINE)

เป็นเครื่องกรองน้ำชนิดหนึ่ง ใช้สำหรับกรองเอาน้ำหรือตะกอนไปใช้ โดยเครื่องอัดตะกอน จะประกอบด้วยแผ่นกรอง (Filter Plate) หลายๆ แผ่นกรองประกบกันอยู่บนโครงสร้าง โดยมีผ้ากรอง (Filter Cloth) คลุมอยู่ในแต่ละแผ่น ตัวแผ่นจะเจาะรูขนาดเล็กเพื่อให้น้ำไหลออก ซึ่งวัตถุดิบจะถูกปั้มอัดผ่านผ้ากรอง เมื่ออุดตันแรงดันจะสูงขึ้นจนถึงจุดที่ตะกอนแห้งเครื่องจึงหยุดทำงานและคลายแผ่นกรองออก กวาดเอากากตะกอนที่ติดอยู่ออกมา แล้วจึงล้างผ้ากรองบรรจุผ้ากรองกลับเข้าไปใหม่เพื่อทำการกรองครั้งต่อไป โดยทางห้างฯเรามีเครื่องอัดตะกอนตั้งแต่ขนาด 5 ลิตร ถึง 200 ลิตร โดยชุดเครื่องอัดตะกอนจะประกอบไปด้วย

  • โครงสร้างทำจากเหล็กหรือสเตนเลส เกรด 304
  • แผ่นกรองทำจากวัสดุ PP หรือ สเตนเลส เกรด 304 ⁄ 316
  • ผ้ากรอง (สามารถเลือกความละเอียดได้)
  • ถังใส่วัตถุดิบ
  • ปั้มวัตถุดิบแรงดันสูง

***หมายเหตุ***

  • ลูกค้าสามารถสั่งขนาดได้ตามต้องการ