เครื่องทำปฏิกิริยา

(REACTOR)

เครื่องทำปฏิกิริยา เป็นเครื่องใช้ผสมสารให้เข้าในสภาวะที่ถูกควบคุมอุณหภูมิ วิธีการทำงานจะนำสารที่จะทำปฏิกิริยาป้อนเข้าไปในโถ โดยควบคุมอุณหภูมิผ่านการถ่ายเทความร้อนจากการติดตั้งแจ็กเก็ต บริเวณรอบถังหรือใช้คอยล์ติดตั้งภายในและมีใบกวนผสมคนอยู่ตลอดเวลา เพื่อช่วยกวนสารทำปฏิกิริยาให้มีอุณหภูมิและมีความเข้มข้นเท่ากันตลอด ซึ่งทางห้างฯสามารถทำได้เครื่องปฏิกิริยาได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบโถแก้วหรือโถสเตนเลส จำนวนช่องเติมสาร และใบกวนแบบต่างๆ

***หมายเหตุ***

  • ลูกค้าสามารถสั่งขนาดหรือแบบได้ตามต้องการ