เครื่องสกัดแรงดันสูง

(SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTION)

เครื่องสกัดแรงดันสูง เป็นเครื่องสกัดสารในสภาวะที่ถูกควบคุมแรงดัน วิธีการทำงานจะนำวัตถุดิบที่จะทำการสกัดป้อนเข้าไปกระบอกสเตนเลส ปิดฝาให้แน่น แล้วใส่แก๊สอัดเข้าไปให้แรงดันสูง จนแก๊สที่อัดเข้าไปนั้นควบแน่นเป็นของเหลว โดยสารที่จะสกัดละลายออกมาผสมกับของเหลว หลังจากนั้นจึงระบายแก๊สออกอย่างช้าๆ เพื่อไม่ให้สารที่สกัดหลุดออกไปกับแก๊ส โดยเครื่องสกัดแรงดันสูงทำจากสเตนเลส เกรด 304 / 316

***หมายเหตุ***

  • ลูกค้าสามารถสั่งขนาดหรือแบบได้ตามต้องการ