ชุดศึกษาระบบอัดอากาศ

(AIR COMPRESSOR APPARATUS)

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาระบบอัดอากาศ ในกรณีศึกษาไส้กรองตัน เปรียบเทียบแรงดันและอุณหภูมิอากาศที่ผ่านรูเปิดอากาศ สามารถหาดัชนีการใช้พลังงานของเครื่องอัดอากาศ พร้อมทั้งมีถังเก็บอากาศ วาล์วระบายน้ำ และวาล์วนิรภัย ซึ่งชุดศึกษาระบบอัดอากาศจะประกอบไปด้วย

 • โครงสร้างชุดศึกษาระบบอัดอากาศทำจากสเตนเลส เกรด 304
 • มอเตอร์ขนาด 5 HP
 • ชุดปรับรอบมอเตอร์ขนาด 5 HP
 • เครื่องอัดอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศชนิด 3 สูบ
 • มีอุปกรณ์ปรับทางเข้าอากาศ 3 ระดับ
 • มีวาล์วปรับรูปล่อยอากาศ 4 ขนาด
 • เครื่องมือวัดอุณหภูมิที่ทางเข้าและทางออกของอากาศ
 • เครื่องมือวัดความเร็วลมแบบ Hot Wire Anemometer จำนวน 1 ตัว
 • เครื่องมือวัดอุปกรณ์พลังงานไฟฟ้า
 • อุปกรณ์วัดและบันทึกข้อมูล
 • ใช้ไฟฟ้า 3 เฟส 380VAC 50Hz