ชุดศึกษาการสูญเสียพลังงานการไหลในระบบท่อ และการวัดอัตราการไหล
(FLUID FRICTION AND FLOW APPARATUS)

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแรงเสียดทานและการสูญเสียพลังงานของของเหลวไหลในท่อที่สภาวะการไหลแบบ Laminar และ Turbulent ศึกษาการสูญเสียพลังงานการไหลผ่านข้อต่อแบบต่าง ๆ สามารถวัดเปรียบเทียบการสูญเสียพลังงานในวงจรแบบอนุกรม และ แบบขนาน มีชุดอุปกรณ์สำหรับศึกษาการวัดอัตราการไหล และสมการเบอร์นูลี่ พร้อมชุดสำหรับหมุนเวียนและจ่ายน้ำสำหรับทำการทดลอง ซึ่งมีถังตวงวัดปริมาตรเพื่อวัดอัตราการไหล ซึ่งชุดศึกษาการสูญเสียพลังงานการไหลในระบบท่อ และการวัดอัตราการไหล จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ

 • ชุดสำหรับหมุนเวียนและจ่ายน้ำสำหรับทำการทดลอง
  • ถังเก็บน้ำความจุ 150 Liters ทำจากสเตนเลส เกรด 304
  • ปั๊มหนีศูนย์กลาง (Centrifugal pump) แรงดันสูงสุด 21,000 mmH2O มีอัตราการไหลสูงสุด 5 L/min มอเตอร์ขนาด 1 HP
  • มิเตอร์วัดอัตราการไหลแสดงผลเป็นตัวเลข
  • มีข้อต่อท่อเป็นแบบ Quick connect
  • สวิทซ์ตัดไฟอัตโนมัติป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
  • ใช้ไฟฟ้า 1 เฟส 220VAC 50Hz
 • ชุดทดลองการสูญเสียพลังงานภายในระบบท่อ
  • ท่อตรงผิวเรียบ (พีวีซี (PVC) ยูพีวีซี (UPVC) หรือ สเตนเลส เกรด 304) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ⁄ 4” 3 ⁄ 4" 3 ⁄ 8” และ 1 ⁄ 2”
  • ข้อต่อแบบต่างๆ ได้แก่ ข้อต่อโค้ง 90° Bend, ข้อต่องอ 90° Elbow, ข้อต่อ 3 ทาง(T), ข้อต่อเพิ่มขนาด (Expansion)   และ ข้อต่อลดขนาดแบบ (Contraction)
  • วาล์วแบบต่าง ๆ ได้แก่ เกตวาล์ว (Gate Valve), โกลบวาล์ว (Globe Valve), บอลวาล์ว (Ball Valve)
  • มีจุดวัดความดันบนท่อเป็นแบบ Quick connect มีวาล์วปิดอัตโนมัติในตัว จำนวน 18 ตัว
 • ชุดทดลองศึกษาการวัดอัตราการไหลเบื้องต้น
  • ท่อ Venturi ทำจากวัสดุโปร่งใส ขนาดคอคอด 16 mm จำนวน 1 ชุด
  • แผ่น Orifice ทำจากสเตนเลส เกรด ติดตั้งในท่อทำจากวัสดุโปร่งใส เพื่อให้เห็นพฤติกรรมการไหล จำนวน 1 ชุด
  • ท่อ Pitot tube จำนวน 1 ชุด
  • มาตรวัดแบบ Rotameter ท่อวัดทำจากวัสดุโปร่งใสความยาว 350 mm จำนวน 1 ชุด
  • แผงวัดความดันย่านการวัด 350 mmH2O จำนวน 1 ชุด
 • มาโนมิเตอร์น้ำและมาโนมิเตอร์ปรอท