ชุดศึกษาการไหลของอากาศ

(THERMAL AIR FLOW MEASUREMENT APPARATUS)

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาการไหลของอากาศภายในท่อที่มีลักษณะ Venturi Orifice Plate และ ท่อที่โค้งงอ 90 องศา เพื่อวัดเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแรงดันภายในท่อ และสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของอากาศเพื่อทำการศึกษาการไหลของอากาศที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป โดยมีชุดอุปกรณ์สำหรับศึกษาการวัดอัตราการไหลของอากาศ ชุดวัดอุณหภูมิและควบคุมอุณหภูมิ พร้อมทั้งชุดเก็บบันทึกข้อมูล ซึ่งชุดศึกษาการไหลของอากาศจะประกอบไปด้วย

 • โครงสร้างชุดศึกษาการไหลของอากาศทำจากสเตนเลส เกรด 304
 • มอเตอร์พัดลมขนาด 1 HP
 • ชุดปรับรอบมอเตอร์ขนาด 1 HP
 • ทางดูดอากาศมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 mm และยาว 600 mm
 • อุปกรณ์ควบคุมปริมาณการไหลของอากาศ (Damper) ที่ทางเข้าและทางออก ซึ่งสามารถปรับอากาศเข้าและออกได้ในระยะห่างจากปากท่อถึง 120 mm
 • ท่อต่อทางเป่าอากาศ มีขนาดยาว 900 mm ทำจาก Perspex sheet จำนวน 1 ชุด
 • ท่อต่อสำหรับชุดอุปกรณ์วัดมีขนาดยาว 1,100 mm ทำจากสเตนเลส เกรด 304 จำนวน 2 ชุด
 • ชุดอุปกรณ์ทดลอง Venturi มีขนาดยาว 800 mm ทำจากสเตนเลส เกรด 304 จำนวน 1 ชุด
 • ชุดอุปกรณ์ทดลอง Orifice Plate จำนวน 1 ชุด
 • ชุดอุปกรณ์ทดลอง Pilot tube สามารถเลื่อนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน จำนวน 1 ชุด
 • ชุดอุปกรณ์ทดลอง Inlet cone จำนวน 1 ชุด
 • ข้อต่อท่อประกอบด้วย ข้อต่อ Transformer จำนวน 1 ตัว
 • ข้อต่อโค้ง 90 องศา จำนวน 1 ตัว
 • ข้อต่อเข้ามุม 90 องศา จำนวน 1 ตัว
 • อุปกรณ์วัดความดันต่าง ช่วงการวัด 450 mmH2O ความละเอียด 1 mmH2O
 • อุปกรณ์วัดและบันทึกข้อมูลการไหลของอากาศ
 • เครื่องมือวัดความเร็วลมแบบ Vane Anemometer จำนวน 1 ตัว
 • ใช้ไฟฟ้าระบบ 1 เฟส 220VAC 50Hz